YÖNETİCİ KOÇLUĞU

İLGİ Coaching kurumunuzun vizyonu, değerleri, hedefleri ve İnsan Kaynakları stratejilerinize bağlı olarak, ihtiyaçlarınıza yönelik ve özelleştirilmiş yönetici koçluğu programları sunar. Farklı endüstri ve seviyelerdeki yöneticileri, gelişim, değişim ve hedeflenen sonuçları elde etmek için destekler. Yönetici koçluğu sürecinde potansiyelin daha etkin kullanılması ile birlikte performans artışı, ilişkilerde ve iletişimde gelişme, verimlilik ve karlılıkta artış görülmektedir.

Yönetici koçluğu, liderin ve organizasyonun yararlanacağı; bire bir uygulanan ve kişiye özel olarak tasarlanarak yürütülen bir süreçtir. Hem lider hem de organizasyon tarafından tanımlanan hedeflerle çalışan nitelikli ve güvenilir bir koç, liderin mevcut ve gelecekteki liderlik kapasitesini geliştirmek için çeşitli koçluk yöntemleri ve geribildirim verileri kullanmaktadır. Bu süreç, maksimum etki ve en üst düzey öğrenmeyi sağlamak için yürütülen bir koçluk ortaklığıdır.

Yönetici Koçluğu uygulama alanlarından birkaçı aşağıda yer almaktadır.

Üst Düzey Yönetici Koçluğu

İcra kurulu üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Direktörler gibi üst düzey yöneticiler için tasarlanmıştır. Kişiye ve pozisyona uygun hedefler belirlenerek çalışılır.


Yönetici Koçluğu

Koçluğun sunduğu destek ile yöneticiler kendi konfor alanlarının dışına çıkarak, liderlik gelişimlerini hızlandırırlar ve yeni davranış ve eylemlerin zaman içinde entegre olduğu sürdürülebilir sonuçlar elde ederler.


Yeni Lider / Yeni Pozisyona Uyum veya Yeni Pozisyona Geçiş Koçluğu

Liderlik rolüne yeni atanan veya işe alınan kişilerin koçları, bu liderlerin yeni konuma çabuk uyum sağlamalarına ve etkinliklerini hızlandırmalarına yardımcı olur. Böylelikle istenilen sonuçlar daha etkili bir şekilde hayata geçirilir.


Yüksek Potansiyel ve Gelişimsel Koçluk

Koç, kurumun geleceğinin liderleri olarak tanımlanan ya da organizasyonun gelişim planının bir parçası olan potansiyelleri geliştirmek ve geleceğe hazırlamak için kurumlarla birlikte çalışır. Koçluğun odağı, değerlendirme, yetkinlik geliştirme veya stratejik projelerin uygulanmasını içerebilir.


360 Derece Bilgilendirme ve Gelişim Planlaması için Koçluk

360 Derece geri bildirim sürecini kullanan kuruluşlar, çalışanların değerlendirme ve geri bildirim sonuçlarını yorumlamasına yardımcı olmak için koçlardan yararlanır. Buna ek olarak, koçlar, geribildirim, değerlendirme sonuçları ve diğer ilgili veriler temel alınarak mesleki gelişim planları oluşturmak için bireylerle birlikte çalışırlar.TAKIM KOÇLUĞU - KOÇLUK TABANLI EĞİTİMLER - ICF Etik Kuralları