KOÇLUKTA SÜPERVİZYON
“Koçlukta Potansiyelin Tam Kullanımı ve Kalite “ (*)

Koçlukta süpervizyon yaklaşımı , insanla çalıştığımız için ‘ kim olduğumuz ve nasıl bir diyalog sürdürdüğümüzün’ de sonuçları etkilediğini kabul eder. Koçluk yaparken çalıştığımız kişiye, sürece yaptığımız aktarımlar ve karşı-aktarımlar gibi konularda farkındalık taşımamız açısından çok önemli bir destektir.

Koçlar süpervizyon aldıklarında, yaptığı koçluklar hakkında düşünmek, başarı ve keyfi kutlamak , zorluklar ve kör noktaları daha iyi anlamak, , etik olgunluğu daha da geliştirmek ve daha bir çok paylaşım için güvenilir bir ortamda süpervizörleri ile çalışırlar.

 • Düşünme, İç görü ve Destek sağlayan bir süreçtir.
 • Koçluk uygulamalarımıza bakışımızı geliştirir; koçluk diyaloglarındaki ince noktaları aydınlatır; kendi düşünce şeklimizi ve kör noktalarımızı görmemiz için destek sağlar.
 • Bir koç olarak uygulamamıza dışardan bakmayı ve gelişmiş bir bakış açısı elde etmemizi sağlar.
 • Koçun, danışan / koç sisteminin bir parçası olarak kendine ve danışana bakması için sistemli bir yaklaşım sunar. Böylece kaliteyi sağlar.
 • Koçun sürekli gelişimine hizmet eder.
 • Açıklıkla ve birlikte öğrenme yöntemiyle yürüyen ortak bir çalışmadır ve koça destek olur .

  Günümüzde bir çok uluslararası firma çalıştıkları koçlarının süpervizyon almasını şart koşmaktadır. Böylelikle aldıkları hizmetin kalitesini güvence altına alırlar.

  EMCC -European Mentoring & Coaching Council, Yönderlik ve Koçluk Derneği, Mentorluk ve Koçluk alanında başarılı uygulamaları teşvik etmeyi ve başarılı uygulama beklentilerini üyesi bulunan bütün Avrupa ülkelerinde artırmayı hedefleyen bir kuruluştur ve süpervizyonu EMCC üyeleri için zorunlu tutulmaktadır.

  İLGİ Coaching’de Süpervizyon hizmeti Dilek Yıldırım, EMCC Türkiye Süpervizyon Çalışma Grubu Lideri tarafından verilmektedir.


  Profesyonel Koçlar İçin Bireysel veya Grup Süpervizyon Çalışmaları

  Koçların yaptıkları her yirmi saat koçluk için bir saat süpervizyon almaları veya düzenli olarak süpervizyon almaları, koçluktaki kalite, gelişim ve etik açısından önemlidir ve önerilmektedir.

  ICF, alınan her bir süpervizyon saatini bir ek kredi olarak kabul ederek, süpervizyonu desteklemektedir.

  Süpervizyon uygulamaları bire bir olduğu gibi, grup olarak da uygulanır ve grup dinamiği de her türlü alanda gelişimi destekleyici olarak kullanılır.

  (*) https://www2.cipd.co.uk/NR/rdonlyres/5EBC80A0-1279-4301-BFAD-37400BAA4DB4/0/coachsuperv.pdf


  KURUMSAL SÜPERVİZYON