TAKIM KOÇLUĞU

Takımlarınızın Olumluluğu ve Verimliliğinde Ölçülebilir Farklar Yaratın!

Çalışanlarınızı yüksek performanslı ve iş sonuçlarını sürdürülebilir olarak başaran takımlara nasıl dönüştürürsünüz?

Onaylı uygulayıcısı olduğumuz Team Diagnostic™ Assessment ve Takım Koçluğu yaklaşımı bu yönde çok güçlü bir araçtır.

Sürdürülebilir başarı ve iş sonuçları için yüksek performanslı bir takım olmaya giden süreçte kuruma özel tasarlanmış takım koçluğu süreçlerini sistem yaklaşımı ile uygulamak İLGİ Coaching’in uzmanlık alanıdır.

Profesyonel ve tarafsız destekçiniz olarak, takımlarınızın hedefleri yönünde ilerlemesinde, pozitif iklim yaratılmasında , verimliliklerinde ve iş sonuçlarında gözle görülür pozitif bir etki yaratmak için takım koçluğu çalışmalarını öneriyoruz.

Takım Koçluğu Nedir?

Takım koçluğu, takım üyelerinin bir araya geldiği ve birlikte oluşturdukları kimliğe, başka bir deyişle sisteme yapılan koçluktur.

Takımı bir sistem olarak gören, söz konusu takımın hedeflerine odaklanmış, farklılıkları avantaja dönüştürebilen ve sürdürülebilir başarıyı elde eden yüksek performanslı takıma dönüşmesi amacıyla yapılandırılmış koçluk hizmetidir.

Takımdaki herkes birlikte öğrenip birlikte düşündüğünden, takım koçluğu alan ekipler daha odaklı ve pozitif davranışlar gösterme eğilimindedir.


Neden Takım Koçluğu?

Takımlar sonuç üretmek için vardır ve başarıları kurumun başarısını etkiler.

Takımlardaki değişimin ve başarının sürdürülebilir olabilmesi için birlikte çalışma şeklinin tanımlanması ve bireysel davranış değişikliği gereklidir.

Bu iki alanda değişim gösterebilmek hedefi ile Takım üyeleri düzenli olarak bir araya gelir ve aşağıdaki aşamaları içeren bir yolculuk yaşar.

1.AŞAMA : "Bugün nerede olduğumuzu" ve "nerede olmak istediğimizi" belirlemek için takım değerlendirmesi, takımın kendisi tarafından yapılır.

2.AŞAMA: Üzerinde anlaşılan takım davranışlarını hayata geçirmek, yeni beceriler öğrenmek ve üzerinde anlaşılmış hedefleri gerçekleştirmeyi desteklemek ve takip etmek, başarıları kutlamak ve engelleri aşabilmek için düzenli olarak takım ile takım koçları bir araya gelir.

3.AŞAMA : Takımın gelişimi ile ilgili yeni bir öz-değerlendirme yapılır sonraki adımlar için eylem planı hazırlanır .

Takım üyeleri, birlikte oluşturduğu takım anlaşması, değişim planları ve daha pozitif bir iklim içinde çalışmaya devam ederek başarıları teşvik eden ve birbirini bunun için destekleyecek şekilde çalışırlar.YÖNETİCİ KOÇLUĞU - KOÇLUK TABANLI EĞİTİMLER - ICF Etik Kuralları